Banner
Home Club info Reglement

1. Lidmaatschap

Het 1ste jaar betalen nieuwe leden geen lidgeld.

Elk nieuw lid is verplicht het basispakket kledij aan te schaffen. Dit bestaat uit 4 stuks:

- Korte broek

- Lange broek

- Trui met korte mouwen

- Trui met lange mouwen

De prijs van dit basispakket bedraagt 196,00 EUR. De helft van dit bedrag is terug te verdienen, op voorwaarde dat het lid op het einde van het seizoen 15 ritten in clubverband gereden heeft en mits deelname/hulp aan activiteiten die door de club worden georganiseerd. Indien soldenkledij werd gekocht, vervalt deze 50%-terugbetalingsregel.

Naast het basispakket kan men ook nog  extra kledingstukken aanschaffen, zoals: Windblock en Combi jacket.

 

De kledij dient op voorhand betaald te worden aan WTC Polybelvrienden:

----------------------------
|BE75 9790 7788 5951|
BIC-code ARSPBE22XXX (Vermeld telkens duidelijk uw naam en groep van interesse in de mededeling).
----------------------------

Indien men zijn kledij beschadigt tijdens een clubrit, op een zodanige manier dat ze niet meer bruikbaar is, dan kan men nieuwe kledij aankopen aan de helft van de prijs.

Indien u vragen heeft of een bestelling wenst te plaatsen, kan u terecht bij de kledijverantwoordelijke van onze club.

 

2. Verzekering

Ten gevolge van een Vlaams Decreet is ieder lid van een sportclub verplicht om een verzekering af te sluiten bij een erkende federatie zoals de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Deze verzekering kost actueel 30,00 EUR per jaar voor hele gezin, zelfs al is niet iedereen een actief sporter. Via de mutualiteit kan de aansluitingskost grotendeels gerecupereerd worden. Meer info vindt men via onze website onder de rubriek ‘Procedure ziekenfonds’. Onder de rubriek ‘WEB Links’ vindt men een snelkoppeling naar de website van de VWB.

 

Men dient de verzekering in orde te brengen uiterlijk op 31 december. De verzekering is 1 jaar geldig en dient ieder jaar hernieuwd te worden.

Voor meer informatie kan u terecht op onze website en deze van de VWB.

 

3. Reglementaire bepalingen

1. Men wordt lid van WTC Polybelvrienden VZW vanaf het ogenblik dat men het lidgeld heeft betaald. Het bedrag van het lidgeld wordt door het bestuur bepaald en geldt voor één jaar. Actieve leden moeten ook het basispakket kledij aanschaffen.

 

2. Het lidgeld bedraagt momenteel 40,00 EUR voor zowel de actieve als niet-actieve leden. Het seizoen loopt van de eerste zondag van maart tot en met de laatste zondag van september.

 

Regelmatige deelname aan de clubritten is een evidentie, alsook het deelnemen aan mogelijke extra clubactiviteiten. We verwachten van de leden dat ze een handje toesteken indien de club iets organiseert.

3. Er moet steeds in clubuitrusting gereden worden en er moet gesigneerd worden op het controleblad, zo niet telt de rit niet voor het kampioenschap, noch voor de 50%-terugbetalingsregel op de kledij. De basisuitrusting bestaat uit een korte en lange broek, trui met korte mouwen en  trui met lange mouwen. Daarnaast zijn er nog extra kledingstukken te verkrijgen (zie bovenstaande lijst).

 

4. Tijdens de fietsuitstappen zijn de leden gehouden de verkeersreglementen na te leven. Wanneer uit dergelijke overtreding een ongeluk voortvloeit, weigert de club elke verantwoordelijkheid. Bij ernstige inbreuken (zoals door het rood licht rijden, stopborden negeren, het oversteken van gesloten overwegen, ...) krijgen overtreders een berisping en telt hun rit niet mee voor het kampioenschap. Wie in de boosheid volhardt en overtredingen blijft maken, kan door het bestuur definitief uitgesloten worden. De begeleiders van de jeugdgroep kunnen in geen enkel geval persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden in geval van een ongeval. Daartoe moeten de ouders een verklaring tekenen waaruit blijkt dat hun kinderen op eigen verantwoordelijkheid meerijden.

 

5. Ieder lid gedraagt zich steeds hoffelijk tegenover zijn medeleden en medeburgers. Er wordt ook rekening gehouden met het milieu: kapotte tubes, binnenbanden, noch enig ander afval mogen worden achtergelaten.6. WTC Polybelvrienden bestaat uit verschillende groepen wielertoeristen:

 

Groep

A

B

C

VVZ

Gemiddelde

> 30 km/u

27 – 30 km/u

24 – 27 km/u

20 – 24 km/u

Afstanden

85 – 110 km

70 – 95 km

60 – 80 km

50 – 70 km

Groepsafgevaardigde

Gert

Dirk

Geert (ad interim)

ErikGroep A: Bij de snelle jongens ligt het accent op een stevige fysieke inspanning, met een zekere competitiviteit. Hier kan iedereen zich naar believen uitleven en zich meten met de rest. Het spreekt voor zich dat een zeer goede fysieke conditie vereist is. Dit team beoogt een gemiddelde snelheid tussen 30 en 33 km/u over een afstand van 85 - 110 km.

Groep B: Hier ligt de klemtoon op het sportieve en komt de geoefende fietser aan zijn/haar trekken. In tegenstelling tot de A-groep wordt hier gefocust op een pittig maar eerder constant tempo. Het doel van dit team is een gemiddelde snelheid tussen 27 en 30 km/u over een afstand van 70 - 95 km.Groep C: Opbouwen en vrijheid zijn hier de kernwoorden van dienst. In een ongedwongen sfeer aan de conditie sleutelen, vormt het opzet van dit team. De nadruk ligt op gezonde ontspanning. Competitiviteit is hier totaal niet aan de orde. Vroeger had deze groep vaak een negatieve connotatie en werd deze vaak geassocieerd met veteranen die op de terugweg zijn. Niets is echter minder waar. Dit team is bestemd voor een brede waaier van fietsers:
-          diegenen voor wie het allemaal een beetje rustiger mag gaan;
-          de bon-vivants die het nuttige aan het aangename willen koppelen;
-          diegenen die op een ontspannen manier hun favoriete sport willen bedrijven;
-          startende fietsers die een gezonde basisconditie willen opbouwen;
-          de dames/heren van het VVZ die de lat iets hoger wensen te leggen;
-          de jeugd voor wie het tempo in de B-groep nog iets te hoog ligt.

Groep VVZ (=vrouwelijk verzet): Dit is een zéér dynamische bende, waar afstand en snelheid niet primeren. Hier worden kameraadschap en extra-sportieve waarden hoog in het vaandel gedragen en ligt de nadruk op recreatie. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de dames op fiets te krijgen, maar al gauw werden ook de partners betrokken en is dit team een bont allegaartje van voornamelijk dames, maar ook koppeltjes en mannelijke vrijbuiters die graag hun diensten ter beschikking stellen bij materiaalpech. Kortom een echte vriendengroep die de sportieve beleving een heel aparte dimensie geeft.


Elk lid kan op elk ogenblik van het seizoen van de ene groep naar de andere groep overstappen.
7. Voor alle groepen geldt een gouden stelregel: Solidariteit!!!

Dit houdt in dat men elkaar helpt in geval van pech. Daarenboven wordt er een minimum aan sociale ingesteldheid gevraagd. Aan de grens van Viane wordt elk lid verzocht om te wachten op de achterhoede, teneinde samen het dorp te kunnen binnenrijden. Dit alles onder het motto: Samen uit samen thuis!!!

Er dient ook steeds rekening gehouden te worden met de capaciteiten van alle aanwezige leden in de groep. Steeds op mekaar wachten is de boodschap. Voor wie zich niet houdt aan deze regels, zal de rit niet in aanmerking genomen worden voor het kampioenschap, noch voor de kledij.

8. Om de deelname aan de ritten te stimuleren wordt elk jaar, per groep, de titel van clubkampioen toegekend aan degene die de meeste ritten in clubverband heeft gereden. De kans bestaat dat er bijgevolg binnen een bepaalde groep meerdere kampioenen zijn.

 

9. Om de 5 jaar wordt de kledij aangepast en zo nodig vernieuwd, waarbij de club financieel tussenkomt voor de actieve leden. Het bestuur bepaalt de voorwaarden voor de tussenkomst naargelang de financiële toestand van de club.

 

10. Ieder lid kan zijn opmerkingen of grieven overmaken aan het bestuur (rechtstreeks of via de groepsafgevaardigde). Het bestuur is gehouden hieraan gevolg te geven.

 

11. Ieder lid is gehouden het reglement te kennen.

 

12. In geval van betwistingen is enkel het bestuur gemachtigd om beslissingen te nemen.

 

13. Indien men, na meerdere opmerkingen aangaande voorgaande punten in het reglement, zijn gedrag niet aanpast, kan de deelname aan de zondagsritten ontzegd worden en het lid in kwestie worden uitgesloten uit de club.

 


Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.